Skip to main content
Vegan, organic skincare for babies and children. Made in Sweden.

Yoga med barn

Yoga med barn

Vi har intervjuat Sheila Arnell från About Yoga gällande yoga med barn. Sheila Arnell är själv tvåbarnsmamma och har utövat yoga i lite mer är 7 år. För att öka närvaro tillsammans med ens barn och få ett ökat välbefinnande kan yoga vara ett bra komplement i vardagen. Det handlar inte om att man måste göra rätt övningar, göra det x antal gånger i veckan utan när du känner och får lust. Det är det viktigaste. Sheilas bästa tips för att göra yoga tillsammans med sitt barn:

– Pröva Sago yoga! Berätta en kort sago och samtidigt gör enkla övningar (ex solhälsningen) tillsammans, barnen brukar älska det!

– Gör det där barnen är! Det blir en naturlig plats för ditt barn att bli delaktig och ni kan göra det tillsammans. 

– Lejonvrålet! Genom att låta barnet andas in, andas ut med ett vrål kan många spänningar släppa. och det är kul också!

Ni hittar hela intervjun här: https://youtu.be/NgGEjeH-p2w 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you as soon as possible. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart